typo212

Dyplomy 2011 – dzień pierwszy Basia Bigosińska

Posted in aktualności, redesign, typo 212 dyplomy, zaangażowane by typotypo on Lipiec 12, 2011

Historia 1|2|3

Podręcznik do li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym, klasa 1.

Projekt internetowego podręcznika z możliwością wydruku

autor: Barbara Bigosińska

pełna wersja: www.projektdyplomowybb.pl

Reklamy

Dyplomy 2011 – dzień pierwszy

Posted in aktualności, typo 212 dyplomy, zaangażowane by typotypo on Lipiec 11, 2011

tymczasowa foto zajawka

DYPLOMY 2011. Projektowanie Graficzne.

Posted in aktualności, typo 212 dyplomy by typotypo on Lipiec 4, 2011

11.07–12.07. Szczegółowy harmonogram obron prac dyplomowych studentów Projektowania Graficznego na Wydziale Projektowym

11.07.2011
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

>>>>>>>>>> 9:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Paulina Urbańska

Elementarz wizualny. Projekt książki o projektowaniu graficznym dla młodzieży

Promotor: adj. dr Jacek Mrowczyk, Recenzent: dr Marcel Bencik, Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

Elementarz wizualny to książka o charakterze edukacyjnym skierowana do młodzieży. Jest autorskim projektem zarówno pod względem treści, jak również ilustracji. Elementarz to odpowiedź na otaczającą nas rzeczywistość, w której projektowanie istnieje wszędzie i ma ogromny wpływ na życie codzienne. Jego jakość wpływa na skuteczność komunikacji i zachowanie odbiorców. Przesłaniem książki jest zrozumienie sensu projektowania, jego piękna, funkcjonalności i zaskakujących pomysłów.

>>>>>>>>>> 10:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Barbara Bigosińska

Podręcznik do historii, kl. I liceum. Projekt internetowego podręcznika z możliwością wydruku

Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski, Recenzent: mgr Martin Pecina, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Violetta Sajkiewicz

Projekt internetowego podręcznika do nauki historii jest współczesnym ujęciem tematu książki szkolnej,który redefiniuje jej funkcje w relacji zarówno do ucznia, jak i nauczyciela. Ma on na celu ułatwić naukę poprzez szereg funkcjonalności oraz odpowiedni projekt wizualny. Podręcznik internetowy jest przede wszystkim ukierunkowany na użytkownika, jego doświadczenie i preferowany sposób docierania do informacji. Jednocześnie stwarza on możliwość nauczania kontekstowego, a także szybkiego wyszukiwania czy aktualizowania treści. Ponadto, ujęcie podręcznika w formie strony internetowej może pozytywnie wpłynąć na współpracę ucznia z nauczycielem i ułatwić im dostęp do innych źródeł informacji poprzez płaszczyznę bloga. W rezultacie podręcznik internetowy staje się zamkniętą funkcjonalną całością, w której kluczową rolę pełni nawigacja.

>>>>>>>>>> 11:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Hanna Sitarz

Nowy wspaniały świat. Próba ukazania problemów społeczeństwa konsumpcyjnego za pomocą komunikatu społecznego

Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski, Recenzent: adj. kw. I st. Justyna Szklarczyk-Lauer, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Mieczysław Juda

Tytuł pracy nawiązuje do antyutopii Aldousa Huxley’a. Wizja społeczeństwa zracjonalizowanego do granic możliwości, poprzez swoje liczne analogie do świata współczesnego, stała się inspiracją dla powstania serii komunikatów społecznych. Okazuje się, że postępujący racjonalizm wcale nie idzie w parze z tworzeniem „lepszego” człowieka. Prawda o społeczeństwie konsumpcyjnym, powszechnej szczęśliwości i dostatku jest zaskakująca. Wcale nie jesteśmy zamożni, bezpieczni i zawsze zdrowi. Punktem wyjścia dla pracy był zestaw danych statystycznych dotyczących polskiego społeczeństwa. Stworzenie z nich silnego komunikatu społecznego okazało się prawdziwym wyzwaniem.

>>>>>>>>>> 12:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Łukasz Ziółkowski

Animacja 3D-Moment stworzenia Promotor: kwal. II st. Bogdan Król, prof. ASP, Recenzent: prof. zw. Adam Romaniuk, Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

Pracę praktyczną stanowi animacja komputerowa 3D, wykonana w technice stereoskopowej. W pracy została wykorzystana metoda green screen oraz modelowanie scenerii i postaci przy wykorzystaniu metod tradycyjnych oraz programów komputerowych 3D.

>>>>>>>>>> 13:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Michał Czyż

Interaktywna nauka typografii Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski, Recenzent: dr Marcel Bencik, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Mieczysław Juda

Interaktywna aplikacja „podstawy typografii.pl” skierowana jest przede wszystkim do zainteresowanych zagadnieniem typografii uczniów liceów plastycznych. Jej głównym celem jest dostarczenie odbiorcom podstawowej wiedzy z zakresu tej dziedziny. Aby przekazywana wiedza była łatwiej przyswajalna, aplikacja składa się z interaktywnych lekcji oraz powiązanych z nimi gier, które mają utrwalić wiadomości i zweryfikować nabytą wiedzę.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12.07.2011
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

>>>>>>>>>> 9:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Mateusz Hezner

Krótki film animowany Pan W. zmienia świat Promotor: prof. zw. Marian Oslislo, Recenzent: kwal. II st. Bogdan Król, prof. ASP, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Mieczysław Juda

Tematem pracy jest film, stworzony w technice animacji 3d, przedstawiający historię bohatera przekraczającego symboliczną granicę stanów świadomości. Ulegając pokusie przejścia na drugą stronę Pan W. nie zdaje sobie sprawy z ceny jaką przyjdzie mu za to zapłacić. Z formalnego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju gra z klasyczną pętlą filmową, dzięki której możliwe stało się przedstawienie dwóch stron rzeczywistości oraz konsekwencji wynikających z zanurzenia się w jednej z nich.

>>>>>>>>>> 10:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Agata Stebnicka

Lost in Katowice – odkryj tajemnice miasta Promotor: prof. zw. Marian Oslislo, Recenzent: dr Jarosław Mamczarski, Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

Dzięki nagraniu mp3, które można pobrać ze strony internetowej zostaniemy przeprowadzeni od punktu A do punktu B. Będziemy dokładnie poinstruowani, w którą stronę iść, gdzie skręcić lub zatrzymać się. Trasa została stworzona po połączeniu najbardziej intrygujących punktów w centrum Katowic. Scenariusz przejścia jest napisany przez pisarza fantasy Jakuba Ćwieka. Miał on za zadanie stworzenie fikcyjnej i tajemniczej fabuły na bazie prawdziwych historii. Każdy kto przejdzie przez trasę, będzie miał szansę poczuć dreszczyk emocji, gdyż zostanie uwikłany w pewną historię, która sprawi, że już na zawsze pozostanie związany ze Śląską Ziemią

>>>>>>>>>> 11:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Marta Gawin

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski, Recenzent: st. wykł. dr Ewa Satalecka, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Mieczysław Juda

Pomysł opracowania systemu identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego zrodził się z potrzeby uporządkowania chaosu, który po roku 1989 zdominował wizerunek polskich instytucji państwowych. Brak jednorodnej i określonej decyzji odnoszącej się do sposobu kształtowania wizerunku polskich instytucji państwowych powoduje odbiór państwa, jako organizacji rozbitej wewnętrznie. System identyfikacji wizualnej opiera się na rozdziale władzy i obejmuje naczelne organy państwa oraz centralne i terenowe organy administracji państwowej. Znakiem dla systemu identyfikacji jest zmodyfikowana i inspirowana historycznymi stylizacjami forma godła Rzeczypospolitej. Podstawowym założeniem projektowym było uzyskanie jak największej funkcjonalności nowego znaku. Miał się on sprawdzać w różnej skali i na różnych nośnikach – zarówno cyfrowych (ekran monitora, prezentacje multimedialne wyświetlane z rzutnika, telefony komórkowe, tablety), jak i tradycyjnych: drukowanych, czy służących informacji w przestrzeni publicznej. Ta ogromna pula zastosowań zmotywowała określone decyzje projektowe, co z kolei doprowadziło do uzyskania formy uproszczonej i pozbawionej wszystkich niekoniecznych, z punktu widzenia konstrukcyjnego jak i znaczeniowego, elementów.

>>>>>>>>>> 12:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Kamila Miłoń

In Fori. Projekt identyfikacji wizualnej dla agencji public relations

Promotor: st. wykł. kwal. I st. Marian Słowicki, Recenzent: wykł. dr Anna Machwic-Adamkiewicz, Promotor pracy teoretycznej: adj. dr Mieczysław Juda

Tematem pracy jest projekt identyfikacji wizualnej dla agencji public relations. Na pracę składają się projekty: nazwy firmy, znaku firmowego, materiałów promocyjnych i informacyjnych, oznaczeń pojazdów oraz projekt strony internetowej wykonanej w technice xhtml, składającej się ze znaczników html, css oraz JavaScript, wspomaganej biblioteką jQuery.

>>>>>>>>>> 13:00 Galeria ASP Rondo Sztuki

Jan Piechota

Projekt systemu informacji wizualnej dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Promotor: adj. dr Jacek Mrowczyk, Recenzent: dr hab. Michał Stefanowski, prof. ASP, Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

Projekt systemu informacji wizualnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego oparty jest na analizie miejsca. Szpital mieści się w budynku z lat siedemdziesiątych. Znajduje się na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt jest próbą uporządkowania dotychczasowego chaosu informacyjnego i stworzenia nowego systemu informacji wizualnej. Mając na uwadze charakterystykę przestrzeni szpitala CSK oraz zachowania ludzi w nim przebywających celem pracy było stworzenie systemu, który będzie odpowiadać faktycznym potrzebom tego ośrodka medycznego i naukowego.